Képzéseink, Workshopjaink, Tréningjeink

Képzéseink

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága a Global Hr Partner Kft. részére a felnőttképzési tevékenységet az E-000591/2014 nyilvántartásba vételi számon engedélyezte.

A lenti képzéseink a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyeztetett képzések.

 • A projektvezetés humán aspektusai – a sikeres projektekhez szükséges humán ismeretek, készségek fejlesztése, tippek, ötletek  saját élményen keresztül, többek között a csapat és a csapattagok személyisége, a csapat fejlődése, csoportdinamika, csoportszerepek, motiváció 3.0, vezetés és teljesítményértékelés (agilis csapatban, szervezeti kultúrában) témakörében. (E-000591/2014/D010)
 • Személyes hatékonyság – az egyéni fejlődés lehetséges útjai, önismereti, önfejlesztési és önértékelési eszközök, a személyes rugalmasság és a lelki teherbíró képesség fejlesztésének technikái, az én-térkép megismerésén keresztül az én-tudatosság növelésének módszerei. (E-000591/2014/D004)
 • Hatékony kommunikáció – személyiségtipológiai alapokra helyezve az értő figyelem, az asszertív és az erőszakmentes kommunikáció, a konfliktusok kezelésének bevált eszközei. (E-000591/2014/D006)
 • Együttműködés fejlesztés – a versenyképesség meghatározó tényezői között jelentős helyet foglal el a szervezeti és egyének közötti együttműködés: az együttműködési nehézségek felismerése és megfelelő módon történő kezelése, az együttműködés támogató módszerek és technikák, szervezeti és egyéni szintűen hatékonyan alkalmazása. (E-000591/2014/D003
 • Vezetői készségfejlesztés – a vezetői lét, a vezetési feladatok sikeres megvalósításához szükséges elméleti ismeretek és a hozzá tartozó gyakorlati készségek, a vezetői szerep mibenléte, a coaching szemléletű vezetés és teamcoaching alapok. (E-000591/2014/D007)
 • Rapid stresszkezelési technikák – a stressz, mint az élet alapvető összetevője, valamint a jó és káros stressz közötti különbség; a saját életünkben jelenlévő stresszorok, a megküzdési módszerek; a résztvevő számára leghatékonyabb egyszerű, rapid stresszkezelő technikák. (E-000591/2014/D002)
 • Szervezetfejlesztés alapjai – szervezet-specifikus ismeretek és készségek, amelyekkel a döntéshozók és a munkatársak hozzájárulhatnak szervezetük eredményesebb működtetéséhez, a szervezeti célok újradefiniálásához, a szervezeti struktúra és kultúra, a szervezeti folyamatok és rendszerek 21. századi követelményeknek megfelelő újraformálásához. (E-000591/2014/D005)
 • Teljesítményértékelés a gyakorlatban – a teljesítményértékelés fogalma, alkalmazási területei, formái és eszközei; a teljesítményértékelés szervezeti, csoportos (szervezeti egységek és projekt teamek) és az egyéni értékelés lehetőségei és módszerei. (E-000591/2014/D001)
 • Az egészséges munkavállaló eszköztára – az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen területek (mozgás, táplálkozás, lelki egyensúly, stressz kezelés, szűrővizsgálatok, stb.) alapfogalmai, kapcsolatuk és összhangjuk fontossága; az egészséggel összefüggő tervezési és önszervezési folyamatok. (E-000591/2014/D008)
 • Szervezeti hatékonyság növelése a Lean filozófia mentén– a vállalati gyártási/ logisztikai/ és üzletviteli folyamatok tervezésének, szabályozásának dokumentálásának szerepe a vállalat működtetésében; a hatékonyságnövelés és veszteségcsökkentés lehetőségei, és ezek hatékony alkalmazása a gyártási és logisztikai folyamatokban. (E-000591/2014/D009)
 • A (z én) márkaépítés alapjai – kommunikációs technikák önmagunk és vállalkozásunk sikeres megjelenítésére, gyakorlatorientált, naprakész, azonnal használható tudással. (E-000591/2014/D012)
 • Környezetvédelem és fenntartható fejlődés szemléletmódja – a környezettudatos gondolkodás és életvitel megalapozása és fejlesztése. (E-000591/2014/D011)
 • Hatékony érvelés- és tárgyalástechnika-A (E-000591/2014/D013)
 • Hatékony kommunikációs alapjai-B (E-000591/2014/D014)
 • Meggyőző kommunikáció haladó-A (E-000591/2014/D015)

 

Workshopjaink

 • Eredményes értékesítés – az értékesítés folyamata, az azt alkotó elemek, összefüggésük és egymásra gyakorolt hatásuk; az eredményes értékesítéshez szükséges önismereti elemek (elköteleződés, önmotiválás), az értékesítés technikái; ügyféltípusok, működésük; nehéz helyzetek adekvát értékesítői magatartása.
 • Eredményes ügyfélkezelés – a sikeres ügyfélkapcsolat működtetéséhez szükséges a módszerek és technikák, amelyek birtokában elégedett külső és belső ügyfélkör biztosítható.
 • Vállalkozások hatékonyságnövelése HR eszközökkel –a humán erőforrás folyamatok miként és hogyan járulnak hozzá a szervezet hatékony működéséhez (a HR logikája, funkciója, a HR folyamatok és rendszerek kialakításának módszertana).
 • Gyakorlati KKV marketing – a piackutatási technikák a gyakorlatban; az adott cég marketing környezete, a számukra elérhető marketing eszközök, és azok megfelelő és kreatív használata; gyakorlatorientált, naprakész, azonnal használható tudás.

Rövid név: Global Hr Partner Kft.

Teljes név: Global Hr Partner Humán Szolgáltató és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely cím: 1149 Budapest, Egressy út 94. A. ép. 1. em. 3.

info@globalhrpartner.hu

+36 70 3955925

Alapítás éve: 2010

Adószám: 22945837-2-42